ชนิดของผ้า

รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของผ้าและกระบวนการผลิตสำหรับผ้าชนิดนั้นๆ

silk

ผ้าไหม

Printing Process:

Reactive, Pigment

Spanrayon (Viscose)

สปันเรย่อน

Printing Process:

Reactive, Pigment

Polyester Blend

เส้นใยผสม โพลีเอสเตอ+ฝ้ายหรือ โพลีเอสเตอ + ไหม

Printing Process:

Disperse Sublimation,
Disperse Direct Print, Pigment

Cotton Spandex

ผ้าฝ้ายยืด

Printing Process:

Reactive, Disperse Sublimation,
Disperse Direct Print, Pigment

Nylon Spandex Swimwear

ผ้าไนล่อนยืดสำหรับชุดว่ายน้ำ

Printing Process:

Acid Ink Direct Print

Wood

ไม้

Printing Process:

Pigment

Cotton

ผ้าฝ้าย

Printing Process:

Reactive, Pigment

Polyester

โพลีเอสเตอ

Printing Process:

Disperse Sublimation,
Disperse Direct Print

Nylon

ไนล่อน

Printing Process:

Disperse Sublimation,
Disperse Direct Print,
Acid Ink Direct Print, Pigment

Nylon Spandex

ไนล่อนยืด

Printing Process:

Acid Ink Direct Print

Leather

หนัง

Printing Process:

Pigment